Ruutjesbloes

Muziek: Dick van Altena / Tekst: Dick van Altena

Ik hè nooit wà mi klere gehad
Ik hè nooit wà mi klere gehad
Had tà ruutjesbloes umdat-ie lekker zat
           
Stripkes overdwars da’s niks vur mien
Stripkes overdwars da’s niks vur mien
Umdà tan al mien vurme brejer zien

            Ik hè heus wel is wà aanders geprebierd
            Me ooit is ien ’n T-shirtje gemierd
            Of ien zò’n strakke koltrui um de nek
            Ik doch dà’k stikte en dà ding dà pikte ok nog as ‘n gek

Nee iets wà mooi oansluut stit me nie
Iets wà mooi oansluut stit me nie
Want kjè tis niks as buuk wagge zie

Ik hè nooit wà mi klere gehad
Ik hè nooit wà mi klere gehad
Had tà ruutjesbloes umdat-ie lekker zat

Gif mien mar zò’n ruu-ruutjesbloes
Mien mar zò’n ruu-ruutjesbloes
Ruu-ruutjesbloes
Gif mien mar zò’n ruu-ruutjesbloes
’t Klinkt roar mar ‘k bin gelukkig mì mien ruutjesbloes